technology

Wednesday, August 03, 2005

ขำมากๆซอรี่ ซอรี่
มีฝาหรั่งช.คนนึง ไปเที่ยวประเทศจีนระหว่างกำลังชมเมืองอยู่นั้นได้เดินไปเหยียบเท้าสาวจีนคนนึง ฝรั่ง ซอรี่ ซอรี่ ด้วยความที่สาว จีนเรีนยมาน้อยจึงเข้าใจคำว่าซอรี่เป็น ซอ หนี (ซอแปลว่าลูบ คลำ หนีแปลว่านม รวมกันภาษาชาวบ้านแปว่าจับนม)ทำให้สาวจีนเลือดขึ้นหน้าเตะ..ของฝาหรั่งทำเอาฝาหรั่งหน้าเขียว สาวจีน ตะ เหว่ย คา ซอเหว่ย หนี (ภาษาชาวบ้านแปว่า มึงเหยียบเท้ากุและยังมาขอจับนมกุอีก) ฝร่ง ....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home