technology

Wednesday, August 03, 2005

ขำอีกเร็วไก่กับใข่ ท่านว่าอะไร เกิดมาก่อนกัน
จากการค้นคว้าได้วิจัยสอบถามจากหลายฝ่ายแม้กระทั่ง พวกสัตว์ ที่อยู่ร่วมของเรา ปรากฎว่า ไข่ เกิดก่อนเพราะจากหลักฐาน แหล่งข่าวซึ่งเชื่อถือได้ 100% ว่าไก่เป็นลูกของ ค้างคาว เพราะค้างคาว เป็นแม่ของไก่ จึงเรียกโดยทั่วไป ค้างคาวแม่ไก่

0 Comments:

Post a Comment

<< Home